FULL ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU FXZ / GXZ ’17 (6NX1) [ 1-FIS452, 1-FIS453 ]


FULL ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU FXZ / GXZ ’17 (6NX1)

585.00 ฿

FULL ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU FXZ / GXZ '17 (6NX1) [ 1-FIS452, 1-FIS453 ]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS452] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS453 ] 1 ชิ้น

 

 

กรองดักน้ำ FULL เบอร์ 1-FIS452

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น :

1-FIS452

สำหรับรถรุ่น :

Isuzu FXZ / GXZ '17 (6NX1)

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

142/134 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

94 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

24/0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL เบอร์ 1-FIS453

กรองเครื่องรุ่น :

1-FIS453

สำหรับรถรุ่น :

Isuzu FXZ / GXZ '17 / CXZ77BT (6NX1)

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

136 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

88 mm

เกลียว :

19/0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008