,

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า และ กรองดักน้ำ Hino Dominator500 175HP เครื่อง J05E-TC [ 1-OHN274 / 1-FHN282 / 1-FHN284 ]


FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า และ กรองดักน้ำ Hino Dominator500 175HP เครื่อง J05E-TC

860.00 ฿

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า และ กรองดักน้ำ

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า และ กรองดักน้ำ Hino Dominator500 175HP เครื่อง J05E-TC [ 1-OHN274 / 1-FHN282 / 1-FHN284 ]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองเครื่อง FULL [ 1-OHN274 ] 1 ชิ้น
กรองโซล่า FULL [ 1-FHN282 ] 1 ชิ้น
กรองดักน้ำ FULL [ 1-FHN284 ] 1 ชิ้น

 

 

กรองน้ำมันเครื่อง FULL เบอร์ 1-OHN274FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ HINO H07D,C 195HP , Dominator 500 ( 145HP / 175HP ) เครื่อง J05E-TD/TC #5607-1731 [ 1-OHN274 ]

กรองเครื่องรุ่น : 1-OHN274
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 209 mm
ความโต : 110 mm
เกลียว : 1.1/2"-16
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

 

กรองโซล่า FULL เบอร์ 1-FHN282

FULL กรองโซล่า ใช้สำหรับ HINO J08UE COMM. / Dominator 500 ( 145HP / 175HP ) เครื่อง J05E-TD/TC #S2340-11682 [1-FHN282]

กรองเครื่องรุ่น :

1-FHN282

สำหรับรถรุ่น :

HINO J08UE COMM. / Dominator 500 ( 145HP / 175HP ) เครื่อง J05E-TD/TC

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

117 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก :

90 mm

รูใน :

19 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

 

FULL กรองดักน้ำ เบอร์ 1-FHN284

FULL กรองดักน้ำ ใช้สำหรับ HINO JO8E,A09C,P11C / Victor500 ( 240, 260, 344HP ) / Dominator500 175HP #S2340-11730 [1-FHN284]

กรองเครื่องรุ่น :

1-FHN284

สำหรับรถรุ่น :

HINO JO8E,A09C,P11C / Victor500 ( 240, 260, 344HP ) / Dominator500 175HP

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

190 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก :

95 mm

รูใน :

28/0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…