FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi WS400 (รถยก) / BD2F, BD2G, BD3G #34462-00300 [1-FMS537]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi WS400 (รถยก) / BD2F, BD2G, BD3G

75.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi WS400 (รถยก) / BD2F, BD2G, BD3G #34462-00300 [1-FMS537]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FMS537
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 100 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 80 mm
เกลียว : M20P1.5
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 34462-00300

 

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

100 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

80 mm

เกลียว

M20P1.5

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter