FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MITSUBISHI FUSO ฟูโซ่ FN516 เหล็ก, ฟูโซ่ เครื่อง 6D14/527 #ME035829 [1-FMS229]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง MITSUBISHI FUSO ฟูโซ่ FN516 เหล็ก, ฟูโซ่ เครื่อง 6D14/527

78.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ MITSUBISHI FUSO ฟูโซ่ FN516 เหล็ก, ฟูโซ่ เครื่อง 6D14/527 #ME035829 [1-FMS229]

กรองอากาศรุ่น : 1-FMS229
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 90 mm
  เกลียว : M20P1.5
ความสูง : 125 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : ME035829

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

90 mm

เกลียว

M20P1.5

ความสูง

125 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter