FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Mazda 2 1.5 Diesel กรองโซล่า มาสด้า 2 1.5 ดีเซล [1-FMD188]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mazda 2 1.5 Diesel กรองโซล่า มาสด้า 2 1.5 ดีเซล

285.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

 FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Mazda 2 1.5 Diesel กรองโซล่า มาสด้า 2 1.5 ดีเซล [1-FMD188]

 

กรองอากาศรุ่น : 1-FMD188
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 71 mm
  ความสูง : 115 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : MazdaS51C-13-ZA5

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

71 mm

ความสูง

115 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter