FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองดักน้ำ ใช้สำหรับ Isuzu DMAX 3000 Commonrail อีซูซุ ดีแม็ก 3000 คอมมอนเรล ดักน้ำ [1-FIS439]


กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Isuzu DMAX 3000 Commonrail อีซูซุ ดีแม็ก 3000 คอมมอนเรล ดักน้ำ

400.00 ฿

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองดักน้ำ ใช้สำหรับ Isuzu DMAX 3000 Commonrail อีซูซุ ดีแม็ก 3000 คอมมอนเรล ดักน้ำ [1-FIS439]

กรองอากาศรุ่น : 1-FIS439
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 102 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 86 mm
ความสูง : 124 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : Isuzu 8-97375-981-1

 

 

กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

102 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

86 mm

ความสูง

124 mm

รูปแบบสินค้า

Fuel Filter