,

JOMTHAI ASAHI โซ่พระอาทิตย์ X-ring ขนาด 520-120 ข้อ มีกิ๊บล็อค และ หมุดย้ำ สีทองหมุดทอง [520-120 ASMX GGP]


520-120 ASMX GGP

2,000.00 ฿

CHAIN BANNER

 

โซ่ ASAHI JOMTHAI

JOMTHAI ASAHI โซ่พระอาทิตย์ X-ring ขนาด 520-120 ข้อ มีกิ๊บล็อค และ หมุดย้ำ สีทองหมุดทอง [520-120 ASMX GGP]

ชนิดโอริง :

X-ring

ขนาดโซ่เบอร์ :

520

จำนวนข้อ :

120

สีประกบนอก :

ทองหมุดทอง

สีประกบใน :

ทองหมุดทอง

ชนิดข้อต่อ :

กิ๊บล็อค / หมุดทอง (มีทั้ง 2 แบบในกล่อง)

ขนาดประกบนอก :

2.0

ขนาดประกบใน :

2.0

แรงกระชากเฉลี่ยที่ทนได้ :

36.3 kN

JOMTHAI ASAHI โซ่พระอาทิตย์ X-ring ขนาด 520-120 ข้อ มีกิ๊บล็อค และ หมุดย้ำ สีทองหมุดทอง [520-120 ASMX GGP]

JOMTHAI ASAHI โซ่พระอาทิตย์ X-ring ขนาด 520-120 ข้อ มีกิ๊บล็อค และ หมุดย้ำ สีทองหมุดทอง [520-120 ASMX GGP]

 

______________________________

ชนิด O-ring

X-ring

ขนาดโซ่

520

จำนวนข้อ

120

ชนิดข้อต่อ

กิ๊บล็อค / หมุดทอง (มีทั้ง 2 แบบในกล่อง)