,

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VR มี O-RING สีเหล็กติดรถ [ DID 520 VR ]


  • D.I.D VR รับประกัน 8,000 กม. หรือ 6 เดือน
  • รับประกันผลิตภัณฑ์ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ-ขายและใช้ในประเทศไทย
  • กรณีผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
  • กรณีพบความผิดปกติของโซ่ตั้งแต่แกะกล่อง เปลี่ยนเส้นใหม่ทันที
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประเภทที่ใช้การแข่งขัน หากนำไปใช้แล้วเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ จะไม่รับประกัน
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องและชำรุดเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ, ใช้ผิดประเภท, ติดตั้งผิดวิธี, ขาดการดูแลรักษา, ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน
  • ควรใส่สินค้าให้ตรงรุ่นการใช้งานปกติ มิฉะนั้นจะหลุดจากประกันทันที

1,730.00 ฿

เหมาลัง 25 เส้นลด 15%

DID D.I.D logo

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VR มี O-RING สีเหล็กติดรถ [ DID 520 VR ]

ชนิดโอริง :

O-ring

ขนาดโซ่เบอร์ :

520

จำนวนข้อ :

120

สีประกบนอก :

เหล็กติดรถ

สีประกบใน :

เหล็กติดรถ

แรงกระชากเฉลี่ยที่ทนได้ :

25 kN

 

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VR มี O-RING สีเหล็กติดรถ [ DID 520 VR ]

 

D.I.D โซ่ดี.ไอ.ดี รุ่น V-SERIES 520 VR มี O-RING สีเหล็กติดรถ [ DID 520 VR ]

 

V-Series 520

 

SOLID BUSH D.I.D DID

 

Chain Application D.I.D

 

DID D.I.D SPEC

 

______________________________

ชนิด O-ring

O-ring

ขนาดโซ่

520-120 ข้อ