Euro king tools บล็อกชุดอเนกประสงค์ 1/2″ (4 หุน) 12 ชิ้น


ลูกบล็อกเบอร์ 10-24mm พร้อมข้อต่อ และด้ามจับก๊อกแก๊ก

500.00 ฿

ชุดบล๊อก 1/2" 12ชิ้น ประกอบไปด้วย

1-1/2DR 5" EXTENSION BAR ( ข้อต่อ 5 นิ้ว)
1-1/2DR RATCHET HANDLE ( ด้ามจับก๊อกแก๊ก )
10-1/2 DR SOCHRT (6PT): 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24MMT ( ลูกบล็อก )

หมวดหมู่: