หัวเทียน NGK SILMAR10A9S ขั้ว Iridium


หัวเทียน NGK SILMAR10A9S ขั้ว Laser Iridium

850.00 ฿

** ส่วนลดราคาส่ง (ระบบจะปรับราคาให้ท่านตามจำนวนโดยอัตโนมัติ) **
4 หัว: ตกหัวละ 620 บาท
Weight 40 g
ชนิดหัวเทียน

Laser Iridium ขั้ว Iridium

Thread Size:

10 mm

Thread Pitch

1.0 mm

Resistor:

Yes (5K Ohm)

Reach:

26.5 mm

Hex Size:

14 mm

Gap:

0.9 mm

Torque Specs:

Cast Iron: 7.2-10.8 lb. ft. Aluminum: 7.2-8.7 lb. ft.

Center Electrode:

Iridium, Fine Wire, 0.6mm

 

หัวเทียน NGK SILMAR10A9S ขั้ว Laser Iridium

You may also like…