,

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO plus ESTER [ SAE : 10w-40 ]


น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% PAO PLUS ESTER

480.00 ฿

IDEMITSU LOGO BIY

 

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO PLUS ESTER เบอร์ [ 10w-40 ]

 

Brand :

IDEMITSU

ความหนืด :

10w-40

ความจุ :

1 ลิตร

มาตรฐาน JASO :

MA2

ระยะถ่าย:

5,000 กิโลเมตร

 

__________________________________________________

 

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO PLUS ESTER เบอร์ [ 10w-40 ]

วิธีใช้ :

ใช้เติมในห้องเครื่องของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และห้องเกียร์รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ เพื่อช่วยในการหล่อลื่นและลดการสึกหรอ

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

กับน้ำมันเครื่องใช้แล้วทุกชนิด

เก็บให้พ้นจากความร้อนและเปลวไฟ

กำจัดภาชนะที่บรรจุและน้ำมันเครื่อง

ที่ใช้แล้วในที่ๆ เหมาะสม

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

 

 

 

TECHNICAL DATA

 

__________________________________________________

 

 

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
ความหนืด

10w-40

ความจุ

1 ลิตร

JASO

MA2

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…