FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ SHELL ADVANCE ULTRA [15w-50 ] ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ KTM 200 Duke / RC 390 / 390 Duke


ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ KTM Duke 200, RC 200, Duke 390, RC 390

1,029.00 ฿

รายละเอียด DETAILS
ใช้กับรถรุ่น : 200 Duke / RC 390 / 390 Duke
น้ำมันเครื่อง : SHELL ADVANCE ULTRA : GROUP III
มาตรฐาน : SAE : 15w-50 / API : SN / JASO : MA2
ระยะถ่าย : เปลี่ยนทุก 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001:2008

 

--------------------------------------------------

*** SHELL ADVANCE ULTRA : GROUP III ***

--------------------------------------------------

*** ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER ***

FULL RAZER BANNER

รายละเอียด DETAILS
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 69 mm
รูใน : 71 mm
ความโต : 41 mm

You may also like…