,

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] พร้อมกรองเครื่อง FR-171C ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson


ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Harley Davidson

2,239.00 ฿

ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

FULL RAZER ชุดถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] พร้อมกรองเครื่อง FR-171C ใช้สำหรับ มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson

สินค้าในชุด จำนวน
น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] 4 ขวด
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER [ FR-171C ] 1 ชิ้น

 

Harley Davidson Dyna / Fat boy / Softtail / Road Glide / Road King

ใช้สำหรับรถรุ่น :

Harley Davidson

 

__________________________________________________

 

 

น้ำมันเครื่อง IDEMITSU NANO PRO 4T

IDEMITSU NANO PRO 4T SYN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% PAO PLUS ESTER เบอร์ [ 10w-40 ]

Brand : IDEMITSU
ความหนืด : 10w-40
ความจุ : 1 ลิตร (จำนวน 4 ขวด)
มาตรฐาน JASO : MA2
ระยะถ่าย : 5,000 กิโลเมตร

 

__________________________________________________

 

 

FULL RAZER ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

FR-171C

กรองเครื่องรุ่น :

FR-171C

ยางกันกลับ :

YES

วาล์ว Bypass :

YES

กระดาษกรอง :

M-Pleated + High Flow Synthetic + Cellulose

วัสดุยางปะเก็น :

Nitrile Rubber

ความสูง :

99 mm

ความโต :

74 mm

เกลียว :

3/4 * 16

หัวน็อต :

17 mm + Crossed-Drilled

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

FULL RAZER ART Work

>>>   เทคโนโลยี "ร่อง M" เพิ่มพื้นที่ผิวการกรองกว่า 30%   <<<

 

__________________________________________________

กรองเครื่อง

FULL RAZER [ FR-171C ] – 1 ชิ้น

น้ำมันเครื่อง

IDEMITSU NANO PRO 4T [ 10w-40 ] – 4 ขวด

ใช้กับรถรุ่น

Harley Davidson

ระยะถ่าย

5,000 กิโลเมตร

คุณอาจจะชื่นชอบ…