FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Toyota Crown GRS181 (3GR) (แทนเบอร์ 04152-31060) / ตู้ COMM. 2700เบนซิน (มี-PLUG) [ 1-OTT542 ]


กรองน้ำมันเครื่อง Toyota Crown GRS181 (3GR) (แทนเบอร์ 04152-31060)

200.00 ฿

 

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Toyota Crown GRS181 (3GR) (แทนเบอร์ 04152-31060) [ 1-OTT542 ]

กรองอากาศรุ่น : 1-OTT542
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก: 70 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางใน : 28 mm
ความสูง : 80 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 04152-31060

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
น้ำหนัก 200 g
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางนอก

70 mm

เกลียว

28 mm

ความสูง

80 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filters