FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG GS-T,GT-T,RX5 #12674030 [ 1-OMG001 ]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ MG GS-T,GT-T,RX5

98.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ MG GS-T,GT-T,RX5 #12674030 [ 1-OMG001 ]

แทนเบอร์ OEM : 12674030

➡️ ใช้กับ : MG GS-T,GT-T,RX5

กรองเครื่องรุ่น : 1-OMG001
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 88 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 76 mm
เกลียว : M22P1.5
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

88 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

76 mm

เกลียว

M22P1.5

รูปแบบสินค้า

Canister Oil Filter