FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ รถบรรทุก ISUZU เครื่อง 6HE1 / 6HH1 (195แรง) / 6HH1 (200แรง) / 6HE1-TC (230แรง) [ FSR FVM FTR FVM ] #8-94396-375-4 [1-OIS041]


กรองน้ำมันเครื่อง

➡️ ใช้กับ : รถบรรทุก ISUZU

➡️ ใช้กับรถเครื่อง : 6HE1 / 6HH1 (195แรง) / 6HH1 (200แรง) / 6HE1-TC (230แรง) [ FSR FVM FTR FVM ]

665.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ รถบรรทุก ISUZU เครื่อง 6HE1 / 6HH1 (195แรง) / 6HH1 (200แรง) / 6HE1-TC (230แรง) [ FSR FVM FTR FVM ] #8-94396-375-4 [1-OIS041]

แทนเบอร์ OEM : 8-94396-375-4

➡️ ใช้กับ : รถบรรทุก ISUZU

➡️ ใช้กับรถเครื่อง : 6HE1 / 6HH1 (195แรง) / 6HH1 (200แรง) / 6HE1-TC (230แรง) [ FSR FVM FTR FVM ]

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS041
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 210 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 120 mm
เกลียว : 1.1/2"-12 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

210 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

120 mm

เกลียว

1.1/2"-12 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter