FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ HINO KT-KR725-925-929 #15607-1220 [1-OHN255]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ : HINO KT-KR725-925-929

54.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

 FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ HINO VICTOR 500 ( J08C/E, A09C ) ( FF ) #15613-EV034 [1-OHN255]

แทนเบอร์ OEM : 15607-1220

➡️ ใช้กับ : HINO KT-KR725-925-929

กรองเครื่องรุ่น : 1-OHN255
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 160 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 104 mm
รูใน : 49/15 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

160 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

104 mm

รูใน

49/15 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter