FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ KIA PREGIO / HYUNDAI H1 #OK551-14-302Y [ 1-OKI001 ]


กรองน้ำมันเครื่อง ใช้กับ KIA PREGIO / HYUNDAI H1

125.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ KIA PREGIO / HYUNDAI H1 #OK551-14-302Y [ 1-OKI001 ]

แทนเบอร์ OEM : OK551-14-302Y

➡️ ใช้กับ : KIA PREGIO / HYUNDAI H1

กรองเครื่องรุ่น : 1-OKI001
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 119 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก : 93 mm
เกลียว : M26P1.5
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

119 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

93 mm

เกลียว

M26 * P1.5

รูปแบบสินค้า

Oil Filter