FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน FORD FIESTA ฟอร์ด เฟียสต้า 1.4, 1.6 ‘2010 #7S7G-6714A1A [1-OFD298]


กรองน้ำมันเครื่อง FORD FIESTA ฟอร์ด เฟียสต้า 1.4, 1.6 ‘2010

95.00 ฿

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL ไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยน FORD FIESTA ฟอร์ด เฟียสต้า 1.4, 1.6 '2010 #7S7G-6714A1A [1-OFD298]

กรองอากาศรุ่น : 1-OFD298
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 76 mm
  เกลียว : 3/4"-16 mm
ความสูง : 75 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 7S7G-6714A1A

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

76 mm

เกลียว

3/4"-16 mm

ความสูง

75 mm

รูปแบบสินค้า

Oil Filter