FULL กรองอากาศ ใช้สำหรับ Toyota Prius 1.8 ( 2ZR ) Hybrid 2010 [1-ATT183]


กรองอากาศ Toyota Prius 1.8 ( 2ZR ) Hybrid 2010

275.00 ฿

 

FULL กรองอากาศ

FULL กรองอากาศ ใช้สำหรับ Toyota Prius 1.8 ( 2ZR ) Hybrid 2010 [1-ATT183]

แทนเบอร์ OEM : 17801-37020

กรองอากาศรุ่น : 1-ATT183
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 36 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 187 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 222 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง

36 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

187 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

222 mm

รูปแบบสินค้า

Air Filter