, ,

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ กรองอากาศ Mitsubishi Triton ปี 2015 ขึ้นไป [ 1-OMS241 / 1-FMS538 / 1-AMS288 ]


FULL ชุดกรอง Mitsubishi Triton ปี 2015 ขึ้นไป

745.00 ฿

 

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง และกรองอากาศ

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ กรองอากาศ Mitsubishi Triton ปี 2015 ขึ้นไป [ 1-OMS241 / 1-FMS538 / 1-AMS288 ]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OMS241 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FMS538 ] 1 ชิ้น
กรองอากาศ FULL [ 1-AMS288 ] 1 ชิ้น

 

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ Mitsubishi Triton / Lancer 1.5L #MD352627 [1-OMS241]

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-OMS241

สำหรับรถรุ่น :

Mitsubishi Triton, Lancer 1.5L

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

100 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

76 mm

เกลียว :

M20 P1.5

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi TRITON 2.4D. 2015 #1770A337 [ 1-FMS538 ]

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-FMS538

สำหรับรถรุ่น :

M/S Triton 2.4D 2015

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

71 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

84 / 72 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใน :

12 / 0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองโซล่า กรองอากาศ

FULL ไส้กรองอากาศ Mitsubishi Triton 2.4L ปี 2015, Highlander 2.7L - 3.5L, Harrier 3.5L ปี 2009 ขึ้นไป #1500A608 [ 1-AMS288 ]

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น :

1-AMS288

สำหรับรถรุ่น :

Mitsubishi Triton 2.4L ปี 2015, Highlander 2.7L - 3.5L, Harrier 3.5L ปี 2009 ขึ้นไป

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

56 mm

ความกว้าง :

244 mm

ความยาว :

225 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

กรองเครื่อง

1-OMS241

กรองโซล่า / โซล่าดักน้ำ

1-FMS538

กรองอากาศ

1-AMS288