, ,

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ กรองอากาศ Mitsubishi Triton 3200 ก่อนปี 2015 [ 1-OMS227 / 1-FMS531 / 1-AMS278 ]


FULL ชุดกรอง Mitsubishi Triton 3200 ก่อนปี 2015

705.00 ฿

 

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง และกรองอากาศ

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ กรองอากาศ Mitsubishi Triton 3200 ก่อนปี 2015 [ 1-OMS227 / 1-FMS531 / 1-AMS278 ]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OMS227  ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FMS531 ] 1 ชิ้น
กรองอากาศ FULL [ 1-AMS278 ] 1 ชิ้น

 

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

1-OMS227

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-OMS227

สำหรับรถรุ่น :

M/S CANTER, M/S STRADA 2800, M/S TRITON 3200

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

150 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

102 mm

เกลียว :

M26 P1.5

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ไส้กรองนํ้ามันโซ่ล่า ไส้กรองนั้ามันดีเซล ไส้กรองดักนํ้า ใช้สำหรับ Mitsubishi Triton มิตซูบิชิ ไทรทัน 2.5, 3.2L Fuel Filter used for Mitsubishi Triton [1-FMS531]

กรองน้ำมันเครื่องรุ่น :

1-FMS531

สำหรับรถรุ่น :

Mitsubishi Triton

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

90 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

102 mm

เกลียว :

M20P1.5

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองโซล่า กรองอากาศ

FULL ไส้กรองอากาศใช้สำหรับ มิตซูบิชิ ไทรทัน Mitsubishi Triton, ปาเจโร่ สปอร์ต Pajero Sport , ปาเจโร่ Pajero เครื่อง 2.5, 3.0, 3.5L #1500A098, M1500A098 [1-AMS278]

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น :

1-AMS278

สำหรับรถรุ่น :

Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero, Pajero Sport

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

52 mm

ความกว้าง :

240 mm

ความยาว :

239 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

กรองเครื่อง

1-OMS227

กรองโซล่า / โซล่าดักน้ำ

1-FMS531

กรองอากาศ

1-AMS278