FULL ไส้กรองอากาศ Toyota RN30-LN40 #17801-31050[1-ATT162]


กรองอากาศ Toyota RN30-LN40

150.00 ฿

 

FULL ไส้กรองอากาศ

FULL ไส้กรองอากาศ Toyota RN30-LN40 #17801-31050[1-ATT162]

กรองอากาศรุ่น : 1-ATT162
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 154 mm
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : 86/12 mm
ความสูง : 198 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

แทนเบอร์ OEM : 17801-31050

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
น้ำหนัก 200 g
กระดาษกรอง

High Flow Synthetic + Cellulose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

154 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

86/12 mm

ความสูง

198 mm

รูปแบบสินค้า

Air Filters