ตารางอัพเกรดแบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์

ตารางอัพเกรดแบตเตอรี่

ตารางอัพเกรดแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ เรียงตาม CCA

สำหรับมือถือ กรุณาอ่านแนวนอน

Lithium GYZ Series AGM Factory Activated AGM High Performance AGM Yumicron Conventional
- - - - - 6YB11-2D 6N11-2D
HJTZ5S-FP

HJTZ7S-FP

- - YTZ5S-BS YTX4L-BS YB4L-A,

YB4L-B

-
HJTZ5S-FP

HJTZ7S-FP

- YTZ7S - YTX5L-BS - -
- - - - - YB5L-B 12N5-3B
HJTZ7S-FP

HJTZ7S-FPZ

- - YTZ8V YTX7L-BS - -
HJTX7A-FP - - - YTX7A-BS - 12N7B-4B
HJB7L-FP - - - - YB7L-B 12N7-3B
- - - - - YB7-A 12N7-4A
- - - - - YB9-B 12N9-4B-1
HJT9B-FP - - - YT7B-BS - -
HJTX9-FP - - - YTX9-BS - -
HJT9B-FP - - - YT9B-BS - -
- - - - - YB9L-B 12N9-3B (Discontinued)
HJTZ10S-FP - YTZ10S - - - -
- - - - - YB10L-A2 12N10-3A-2 (Discontinued)
HJTX14H-FP - - - YTX12-BS - -
HJTX14H-FP - - - YT12A-BS - -
HJT12B-FP - - - YT12B-BS - -
HJTX14AHQ-FP - - - - YB12A-A 12N12A-4A-1
HJTZ14S-FP - YTZ12S - - - -
HJTX14H-FP

HJTX20CH-FP

GYZ16H YTX14H YTX14H-BS YTX14-BS - -
HJTZ14S-FP - YTZ14S - - - -
HJTX14AHQ-FP - YTX14AH YTX14AH-BS - YB14-A2, YB14-B2 -
HJTX14AHQ-FP - YTX14AH [3] [4] YTX14AH-BS [3] [4] - YB14A-A1, YB14A-A2 -
HJTX14AHQ-FP - YTX14AHL YTX14AHL-BS - YB14L-A2 12N14-3A (Discontinued)
HJTX14AHQ-FP - YTX14AHL YTX14AHL-BS - YB14L-B2 -
HJVT-3-FP / HVT14L-FP GYZ16HL YTX14L YTX14L-BS - - -
HJ51913-FP - - - YT19BL-BS 51913, 51814 -
HJTX20CH-FP - YTX20CH YTX20CH-BS YTX16-BS - -
HJTX20HQ-FP GYZ20H [7] YTX20H [7] , YTX20 [2] YTX20H-BS [2] YTX20-BS [2] YB16-B, YB16-B-CX -
HJTX20HQ-FP GYZ20H YTX20H, YTX20 [2] YTX20H-BS [2] YTX20-BS [2] YB18-A -
HJTX20HQ-FP - YTX20HL-PW [6] YTX20HL-BS-PW [6] - YB16CL-B -
HJVT-1-FP / HVT20L-FP GYZ20HL [7] , GYZ20L YTX20HL, YTX20L YTX20HL-BS YTX20L-BS YB16HL-A-CX -
HJTX20HQ-FP GYZ20HL, GYZ20L YTX20HL, YTX20L [2] YTX20HL-BS [2] YTX20L-BS [2] YB16L-B -
HJTX20HQ-FP GYZ20HL, GYZ20L YTX20HL, YTX20L [2] YTX20HL-BS [2] YTX20L-BS [2] YB18L-A -
HJTX20HQ-FP GYZ20HL [8] , GYZ20L YTX20HL, YTX20L YTX20HL-BS [2] YTX20L-BS - -
HJTX20HQ-FP - YTX24HL [3] YTX24HL-BS [3] - Y50-N18L-A, Y50-N18L-A-CX -
HJTX20HQ-FP - YTX24HL YTX24HL-BS - Y50-N18-A3 -
HJTX20HQ-FP - YTX24HL [1] [3] YTX24HL-BS [1] [3] - SY50-N18-AT -
HJTX20HQ-FP - YIX20HL [9] YIX20HL-BS [9] > YTX20HL-BS - - -
- GYZ32HL YIX30L [9] YIX30L-BS [9] - YB30L-B -
- YIX30L-PW [5] [9] YIX30L-BS-PW [5] [9] - YB30CLB -
- YIX30L [9] YIX30L-BS [9] - 53030 Y60-N24AL-B (Discontinued)

หมายเหตุ

[1] Eliminates need for sensor (needs to be disabled).

[2] The YTX20 series batteries may be used as an optional upgrade, but some modification
to the hold down may be necessary. See battery label for retrofit cautions.

[3] Top and front terminal mounts only.

[4] Includes 10mm height spacer.

[5] Includes 17mm height spacer.

[6] Includes 20mm height spacer for use in replacing YB16CL-B.

[7] For Harley-Davidson Models only.

[8] GYZ20HL has flush terminals, different than OEM battery on Honda GL1800.

[9] Preferred cold climate performance.

ดูสินค้าแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ร้าน

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นจาก TARADFILTER ได้ที่

เพิ่มเพื่อน