ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู

ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู

GENERAL SPECIFICATIONS ค่ามาตรฐานทั่วไป

ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู GENERAL-SPECIFICATION-TMAX-500 ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู GENERAL-SPECIFICATION-TMAX-500[2] ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู GENERAL-SPECIFICATION-TMAX-500

MAINTENANCE SPECIFICATIONS ค่ามาตรฐานเช็คสภาพรถ

ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500 ตารางค่ามาตรฐาน Yamaha TMAX XP500 ตัวคาร์บู MAINTENANCE-SPECIFICATION-TMAX-500

ทั้งนี้เป็นเพียงบางส่วนของ Service Manual เพื่อให้ลูกค้าดูประกอบการซ่อมได้ง่ายเท่านั้น ข้อมูลมากกว่านี้รบกวนดูที่ Service Manual ของรถค่ะ

สนใจสินค้า Yamaha TMAX  คลิก

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นจาก TARADFILTER ได้ที่

เพิ่มเพื่อน