ตารางค่ามาตรฐาน NC700X / NC700S

ตารางค่ามาตรฐาน NC700X / NC700S

โฉมรถ

 

 

GENERAL SPECIFICATIONS

 

 

 

PGM-FI SPECIFICATIONS

 

 

 

IGNITION SYSTEM SPECIFICATIONS

 

 

 

ELECTRIC STARTER SPECIFICATIONS

 

 

 

FUEL SYSTEM SPECIFICATIONS

 

 

 

COOLING SYSTEM SPECIFICATIONS

 

 

 

LUBRICATION SYSTEM SPECIFICATIONS

 

 

 

CYLINDER HEAD/VALVES SPECIFICATIONS

 

 

 

CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE (NC700X/XA/S/SA) SPECIFICATIONS

 

 

 

DUAL CLUTCH TRANSMISSION SPECIFICATIONS (NC700XD/SD)

 

 

 

ALTERNATOR/STARTER CLUTCH SPECIFICATIONS

 

 

 

CRANKCASE/TRANSMISSION/BALANCER SPECIFICATIONS (NC700X/XA/S/SA)

 

 

 

CRANKCASE/TRANSMISSION/BALANCER SPECIFICATIONS (NC700XD/SD)

 

 

 

CRANKSHAFT/PISTON/CYLINDER SPECIFICATIONS

 

 

 

FRONT WHEEL/SUSPENSION/STEERING SPECIFICATIONS

 

 

 

REAR WHEEL/SUSPENSION SPECIFICATIONS

 

 

 

HYDRAULIC BRAKE SPECIFICATIONS

 

 

 

BATTERY/CHARGING SYSTEM SPECIFICATIONS

 

 

 

LIGHTS/METERS/SWITCHES SPECIFICATIONS

 

 

 

__________________________________________________

 

 

TORQUE SPEC

 

 

STANDARD TORQUE VALUES

 

 

 

ENGINE & FRAME TORQUE VALUES

 

 

 

MAINTENANCE

 

 

 

PGM-FI SYSTEM

 

 

 

IGNITION SYSTEM

 

 

 

ELECTRIC STARTER

 

 

 

FUEL SYSTEM

 

 

 

COOLING SYSTEM

 

 

 

LUBRICATION SYSTEM

 

 

 

CYLINDER HEAD/VALVES

 

 

 

CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE (NC700X/XA/S/SA)

 

 

 

DUAL CLUTCH TRANSMISSION (DCT) (NC700XD/SD)

 

 

 

ALTERNATOR/STARTER CLUTCH

 

 

 

CRANKCASE/TRANSMISSION/BALANCER

 

 

 

CRANKSHAFT/PISTON/CYLINDER

 

 

 

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

 

 

 

FRONT WHEEL/SUSPENSION/STEERING

 

 

 

REAR WHEEL/SUSPENSION

 

 

 

HYDRAULIC BRAKE

 

 

 

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) (NC700XA/XD/SA/SD)

 

 

 

LIGHT/METERS/SWITCHES

 

 

 

OTHERS

 

ทั้งนี้เป็นเพียงบางส่วนของ Service Manual เพื่อให้ลูกค้าดูประกอบการซ่อมได้ง่ายเท่านั้น ข้อมูลมากกว่านี้รบกวนดูที่ Service Manual ของรถค่ะ

สนใจสินค้า Honda NC700X / NC700S คลิก

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นจาก TARADFILTER ได้ที่

เพิ่มเพื่อน