ความเร็วมอเตอร์ไซค์

คำนวณความเร็วบิ๊กไบค์ของคุณ

คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ก่อนไปคำนวณความเร็วของมอเตอร์ไซค์ในแต่ละรอบเครื่องยนต์ มาทำความเข้าใจระบบส่งกำลังกันก่อน

รถได้กำลังมาจากการจุดระเบิด ไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยง จุดทดกำลังจุดแรกเรียกว่า Primary Reduction หรือการส่งกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง ไปที่ชุดคลัทช์
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ณจุดนี้เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1.73 รอบ ชุดคลัทช์หมุน 1 รอบ

ต่อจากนั้นชุดคลัทช์ที่มีหน้าที่ตัดต่อกำลัง จะส่งกำลังมาภายในห้องเกียร์ ชุดเกียร์จะมีเกียร์ขับ และเกียร์ตาม เป็นจุดทดกำลังอีกที่
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ยกตัวอย่าง GEAR RATIO เกียร์ 1 และ เกียร์ 6
Gear 1: เกียร์ขับหมุน 2.812 รอบ เกียร์ตามหมุน 1 รอบ
Gear 6: เกียร์ขับหมุน 0.837 รอบ เกียร์ตามหมุน 1 รอบ

ชุดเกียรจะส่งกำลังต่อไปที่สเตอร์หน้า และส่งกำลังต่อมาที่ชุดสเตอร์หลังผ่านโซ่ เรียกอัตราทดสเตอร์นี้ว่า Final Reduction Ratio
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
สเตอร์หน้าหมุน 2.69 รอบ สเตอร์หลังจะหมุน 1 รอบ

สุดท้ายสเตอร์หลังจะติดกับดุมล้อ
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
สเตอร์หลังหมุน 1 ที ล้อหลังก็จะหมุน 1 ที
ล้้อหมุน 1 ทีจะเคลื่อนที่เท่ากับเส้นรอบวงของล้อ

เราสามารถหาเส้นรอบวงของล้อโดยดูจากเบอร์บนยางได้ดังนี้
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ

คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
เส้นรอบวงล้อ = เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ * 3.141519
เส้นรอบวงล้อ = 160 / 25.4 * 60% * 2 + 17 * 3.141519
เส้นรอบวงล้อ = 77.15 * 25.4 / 1000 [แปลงจากนิ้วเป็น M] เส้นรอบวงล้อ = 1.96 เมตร

เราสามารถหาความเร็วที่ล้อหมุนจาก ความเร็วของเครื่องยนต์ และอัตราทดต่างๆได้ดังนี้
คำนวณความเร็วมอเตอร์ไซค์ของคุณ
ความเร็วมอเตอร์ไซค์ = ระยะที่ล้อเคลื่อน / เวลา
ความเร็วมอเตอร์ไซค์ = RPMเครื่องยนต์ * อัตราทดรอบ * เส้นรอบวงล้อ * (60 / 1000)
ความเร็วมอเตอร์ไซค์ = RPMเครื่องยนต์ * Primary drive * Gear Ratio * Final Reduction * เส้นรอบวงล้อ * (60 / 1000)
ความเร็วมอเตอร์ไซค์ = 6500rpm * (41/71) * (37/31) * (16/43) * 1.96m * (60 / 1000)
ความเร็วมอเตอร์ไซค์ = 196 km/hr ที่ 6,500 RPM

การคำนวณข้างต้นอยู่ในสมมุติฐานที่ การส่งกำลังเป็นไปได้100% ในการขับขี่บนถนนมีปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วรถเยอะมาก เช่น น้ำหนักคนขับ , ความขรุขระของถนน , แรงลม , ความสึกหรอของเครื่องยนต์ , ความแข็งของโครงรถ , ความแข็ง-อ่อนของโช้กอัพ , ความชันของพื้น ฯลฯ ให้ความเร็วที่คำนวณได้อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างนะคับ