ความหมายเลขหัวเทียน NGK

ความหมายเลขหัวเทียน NGK

ส่วนประกอบของหัวเทียน
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
** แก้ไข Text :  หัวเทียนร้อน (เบอร์ต่ำ) จะมีปลายล่างฉนวนยาว ทำให้มีพื้นที่หน้าสัมผัสแก๊สที่เผาไหม้มากทำให้ร้อนเร็ว และถ่ายเทความร้อนออกจากห้องเครื่องช้า
ในขณะที่หัวเทียนเย็น (เบอร์สูง) จะมีปลายล่างฉนวนสั้น ทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสแก๊สที่เผาไหม้น้อยทำให้ปลายเขี้ยวร้อนช้า และถ่ายเทความร้อนออกจากห้องเครื่องได้เร็ว
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK
ความหมายเลขหัวเทียน NGK

ก่อนไปดูเลขหัวเทียนเรามาทำความเข้าใจส่วนประกอบคร่าวๆของหัวเทียนกันก่อน

Terminal: ปลายขั้วหัวเทียน ไว้ต่อกับสายหัวเทียนให้สนิท
Corrugation: รอยหยักด้านบน เป็นร่องระบายความร้อนใกล้ปลั๊คหัวเทียน
ถ้าไม่มีหัวเทียนจะระบายความร้อนได้ช้า
Insulator: ฉนวนทำจากเซรามิิคที่มีอะลูมิน่าสูง ทนทานต่อความร้อน
Metal Shell: เปลือกหัวเทียนที่ถูกสร้างมาให้ทนการกัดกร่อนจากความร้อนสูง
บริเวณนี้จะมีแหวนรองกันไอดีรั่วทุกอัน
Copper Core: แกนกลางทองแดงทำหน้าที่ช่วยระบายความร้อนของหัวเทียน
Center Electrode: ขั้วแกนกลางทำจากโลหะทนความร้อนพิเศษ
Ground Electrode: เขี้ยวดิน หรือ ground ขั้วลบของหัวเทียน